Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Nauki, poz. 10310 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Uchwała Rady Nauki

w sprawie uznania przez Księstwo Sarmacji tytułu naukowego

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki z dnia 23 maja 2018 r., Rada Nauki uchwala, jak następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2018 r. Pana Hewreta von Thorna (numer paszportu: AF166) postanawia się zatwierdzić tytuł naukowy doktora net., nadany wnioskodawcy postanowieniem Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego z dnia 18 lutego 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(—) prof. net.
Marceli bar. de Bordeaux-Ossoliński,
Przewodniczący Rady Nauki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny