Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 10321 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2018 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

o uznaniu dyplomaty persona non grata

§ 1.

W związku z nieakceptowalnym pogwałceniem norm dyplomatycznych, zachowaniem niegodnym oficjalnego przedstawiciela władz państwa zaprzyjaźnionego, z którym łączą Księstwo Sarmacji więzy dyplomatyczne, za działalność sprzeczną z pełnioną rolą, postanawiamy, iż

Jan Lubomirski-Dostojewki

Ambasador Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Księstwie Sarmacji, uznany zostaje persona non grata i wzywamy go do natychmiastowego opuszczenia terytorium Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie w chwili publikacji.

Chojnacki

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny