Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 10323 [X]

Grodzisk, dnia 18 sierpnia 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji Starosarmacji

Art. 1 [Przepisy zmieniające]


W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następujące zmiany:

1. Art. 2 ust. 4 ("Świętem Starosarmacji dzień jest 25 sierpnia, kiedy to do życia ją powołano") przyjmuje brzmienie: Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
2. Art. 2 ust. 5 ("Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 lutego, kiedy to Roku Diuczego 2010 Starosarmacja powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii w Roku Diuczym 2003") przyjmuje brzmienie: Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Księstwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii w Roku Diuczym 2003.

Art. 2 [Przepisy końcowe]


Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.

(-) hrabia Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny