Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10324 [X]

Almera, dnia 19 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Królewskiej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów Króla Baridasu

 

Baridas sano alta!

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Uniwersału Rady Królestwa Baridasu o wyborze Króla z dnia 5 sierpnia 2018 r., powołana w dniu 7 sierpnia 2018 r. i reprezentowana przez Wicekróla Baridasu Królewska Komisja Wyborcza (KKW) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Króla Baridasu zarządzonych Postanowieniem Wicekróla w sprawie zarządzenia wyboru Króla z dnia 5 sierpnia w2018 r.:

1) zgłoszony od KKW kandydat - Wielmożny Konrad Jakub wicehrabia Arped-Friedman.
2) liczba osób uprawnionych do głosowania - 12 wyborców,
3) liczba wyborców uczestniczących w głosowaniu-10,
4) liczba głosów pierwszej preferencji oddana na jedynego zgłosonego kandydata - 10 wyborców,
5) liczba głosów pustych - 0,
6) wynik głosowania - 10 głosów za, głosów przeciw - 0.

Królewska Komisja Wyborcza stwierdza, że na tron Królestwa Baridasu wybrany został Wielmożny Konrad Jakub wicehrabia Arped-Friedman.

§ 2.

Na podstawie danych pozyskanych z systemu informatycznego Królewska Komisja Wyborcza poprzez złożenie swych podpisów potwierdza powyższy wynik wyborów.

§ 3.

Obwieszczenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Fare Aryon!

 

 

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera,
Wicekról-KKW

(—) JKW Helwetyk Romański,
KKW

(—) Krzysztof diuk Czuguł-Chan,
KKW

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny