Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10325 [X]

Almera, dnia 19 sierpnia 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu

 
Baridas sano alta!
 
Art. 1.

Na podstawie złożonej rezygnacji oraz art. 8 ust. 2 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa (Dz. P. poz. 9510) odwołuję z urzędu Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu (PRK):

Wielmożnego Konrada Jakuba wicehrabiego Arpeda-Friedmana (AF891)

i jednocześnie do czasu wyboru nowego PRK polecam Marszałkowi Baridasu JWP Julianowi Fer at Atera (AF827) pełnić jego obowiązki.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Fare Aryon!

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny