Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuAkty wykonawcze — zmiany, poz. 10339 [X]

Almera, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Króla

w sprawie członków Rodziny Królewskiej (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ordonansu Króla o Dworze Królewskim z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10330), ustalam następujący skład Rodziny Królewskiej:

 1. Jej Królewska Wysokość Susanne Delfina Kierkeller-Friedman von Willenfeld-Buddus, Królowa Baridasu,
 2. Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped, Król Dziadek,
 3. Jego Królewska Wysokość Markus Apred, Król Ojciec,
 4. Jego Królewska Wysokość Ignacy Urban de Ruth, Królowa Matka,
 5. Jego Książęca Wysokość Arsacjusz Arped, Książę krwi,
 6. Jego Książęca Wysokość Kristian Arped, Książę krwi.

§ 2.

Na podstawie art. 5 ust. 15 Dekretu królewskiego — Kodeks Społeczny z dnia 22 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10332), wobec osób wymienionych w § 1 niniejszego Rozporządzenia, ustalam tytulaturę według treści podanej we wspomnianym paragrafie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.


Z A Ł Ą C Z N I K

Spis aktualnych członków rodu panującego

 1. Jej Królewska Wysokość Susanne Delfina Kierkeller-Friedman von Willenfeld-Buddus, Królowa Baridasu,
 2. Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped, Król Dziadek,
 3. Jego Królewska Wysokość Markus Apred, Król Ojciec,
 4. Jego Królewska Wysokość Ignacy Urban de Ruth, Królowa Matka,
 5. Jego Książęca Wysokość Arsacjusz Arped, Książę krwi,
 6. Jego Książęca Wysokość Kristian Arped, Książę krwi.

Uchylono mocą art. 5 Edyktu królewskiego w sprawie przygotowań do opróżnienia tronu z dnia 1 czerwca 2019 r. (Dz. P. poz. 10950).

 

(—) KJ

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny