Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 10344 [X]

Almera, dnia 26 sierpnia 2018 r.

Ordonans Króla

w sprawie uchylenia Ordonansu o srebrze

Art. 1

My, Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu etc. etc, w zgodzie z Prawami Kardynalnymi, uchylamy Ordonans o srebrze z dnia 27 stycznia 2017 roku (Dz. P. poz. 9170).

Art. 2

Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

(—) KJ

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny