Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10348 [X]

Almera, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Postanowienie Premiera Rządu JKM

w sprawie powołania Prezesa KKB

 
Baridas sano alta!
 
 
Art. 1.

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ordonansu Króla o Rządzie JKM z dnia 21 sierpnia 2018 r.(Dz. P. poz. 10329) powołuję:

Artura Kardacza (AG810) na stanowisko Prezesa  Królewskich Koleji Baridajskich S.K oraz polecam mu realizację reformy zwiazanej z funkcjonowaniem kolei z Baridasie.

Art. 2.

Podstawowe obowiązki:

1. Wymiana taboru kolejowego,
2. Rozwój infrastruktury kolejowej,
3. Ustalenie rozkładów jazdy,
4. Opis wydarzeń zwiazanych z realizacją prac na kolei,
5. Promocja kolei.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

Fare Aryon!

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
Premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny