Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 1035 [X]

Grodzisk, dnia 15 lutego 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach referendów konsultacyjnych w sprawie pozostawienia Listy Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji na Yahoo! oraz wyborów do Izby Senatorskiej

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendów konsultacyjnych w sprawie pozostawienia Listy Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji na Yahoo! oraz wyborów do Izby Senatorskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 1195 (100%)
 2. Liczba oddanych głosów: 75 (6.28%)
 3. Postawione w referendum pytanie: Czy chcesz pozostawienia Listy Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji na Yahoo!?
  1. Tak: 33 (44%)
  2. Nie: 38 (50.67%)
  3. Wstrzymuję się: 4 (5.33%)
 4. Postawione w referendum pytanie: Czy jesteś za wprowadzeniem wyborów do pięcioosobowej Izby Senatorskiej, w których bierne prawo wyborcze przysługiwałoby arystokracji, a czynne prawo wyborcze — arystokracji i szlachcie?
  1. Tak: 33 (44%)
  2. Nie: 31 (41.33%)
  3. Wstrzymuję się: 11 (14.67%)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny