Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10350 [X]

Grodzisk, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaje się do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie wejściem w życie Ustawy konstytucyjnej o ochronie tytułów arystokratycznych i szlacheckich:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 74;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 61 (82,43%);
  3. Liczba głosów oddanych za wejściem ustawy w życie: 75 (39 wyborców, 63,93% osób biorących udział w głosowaniu);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw wejściu ustawy w życie: 49 (19 wyborców, 31,15% osób biorących udział w głosowaniu);
  5. Liczba głosów pustych: 5 (3 wyborców, 4,92% osób biorących udział w głosowaniu).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że społeczeństwo, w drodze referendum, wyraziło zgodę na wejście ustawy w życie. 

(—) Robert Fryderyk
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny