Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 10352 [X]

Grodzisk, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Proklamacja Księcia

w sprawie wycofania uznania Księstwu Monderii

MY, ROBERT FRYDERYK,
Książę Sarmacji, etc. etc.

działając na podstawie art. 1. Rozporządzenia Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 27 lutego 2018 r.; po przeprowadzeniu analizy spełnienia warunków, o których mowa w przytoczonym przepisie; dbając o realizację sarmackiej racji stanu; wydajemy niniejszą proklamację i stwierdzamy w niej iż począwszy od dnia dzisiejszego

ZAPRZESTAJEMY UZNAWANIA PAŃSTWOWOŚCI KSIĘSTWA MONDERII

Na pamiątkę tego faktu, jak również by mocy proklamacji naszej odpowiedniej nadać opatrzamy dokument ten pieczęcią i podpisem naszym. 

Dano w Grodzisku, 28 sierpnia 2018 roku.

Obrazek

ZAŁĄCZNIK

Na podstawie art. 4. ust. 2. Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji danego w Grodzisku dnia 27 lutego 2018 roku, ogłaszamy wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji (w kolejności alfabetycznej).

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny