Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10355 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Księcia

o noweli Rozporządzenia Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych dokonuje się następujących zmian:

  1. w art. 1 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu "Członków Heroldii Księstwa Sarmacji".
  2. w art. 2 ust. 2 pkt. 2 ["Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi 20000 lt"] zmienia się brzmienie przepisu na "Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi od 5000 do 20000 lt".
  3. w art. 2 ust. 2 pkt. 3 ["Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze Ambasadora wynosi od 5000 do 10000 lt"] zmienia się brzmienie przepisu na "Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze Ambasadora oraz członków Heroldii Księstwa Sarmacji w randze Sekretarza wynosi od 5000 do 10000 lt".
  4. w art. 2 ust. 2 pkt. 4 ["Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze innej niż Ambasadora wynosi od 1000 do 5000 lt"] zmienia się brzmienie przepisu na "Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze innej niż Ambasadora oraz członków Heroldii Księstwa Sarmacji w randze innej niż Sekretarza wynosi od 1000 do 5000 lt".

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny