Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 10364 [X]

Grodzisk, dnia 2 września 2018 r.

Postanowienie Księcia

o wypowiedzeniu umów międzynarodowych

My, Robert Fryderyk,
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc.

w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu

podajemy do powszechnej wiadomości:

za zgodą Sejmu Księstwa Sarmacji wypowiadamy:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księcia Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 2 września 2018 r.

 

Obrazek

 

Wydano na podstawie zgody wyrażonej w drodze uchwały 
przez Sejm Księstwa Sarmacji w dniu 1 września 2018 r.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny