Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10379 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2018 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków

Art 1.

W Art. 3. ust. 2. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków: "Dochód ze sprzedaży znaczków o ile niżej nie postanowiono inaczej stanowi:" dodaje się punkt 10. o brzmieniu "10) z okazji 3 lipca - Rocznica powstania Hasselandu - dochód Królestwa Hasselandu."

 

Art 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny