Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1038 [X]

Grodzisk, dnia 16 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Tomasz Gawlik
Data i miejsce urodzenia: 16 Marca 1982, Dębica
Miejsce zamieszkania: Dębica (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-27 (17)
Identyfikator: A8370

Jako pełnoprawny obywatel chcę brać udział i pomagać w
rozwijaniu Księstwa Sarmacji. Chce zostań obywatelem. Proszę
o to. Bardzo proszę. Prawie błagam. Obywatelstwo rzeczą
najważniejsza bez tego nie jestem prawdziwym Sarmatą. Bez
obywatelstwa czuję się żle... Bez obywatelstwa nie mogę
głosować. Cóż można bez obywatelstwa? Obywatelstwo jest dobre
 :) 

Tomasz Gawlik

Adres IP: 83.11.218.49
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny