Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 10380 [X]

Almera, dnia 11 września 2018 r.

Uchwała Rady Królestwa

w sprawie zatwierdzenia Premiera

My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jego Królewska Wysokość Ignacy Urban de Ruth,
Jego Książęca Wysokość Kristian Arped,
Jego Książęca Wysokość Arsacjusz Arped,
Jaśnie Oświecony Pan Laurencjusz Ma Hi diuk at Atera,
Jaśnie Oświecony Pan Fryderyk diuk von Hohenzollern,
Prześwietna Pani Yennefer hrabina Heach,
Prześwietny Pan Tomasz hrabia Liberi,
Prześwietny Pan Eradl Adrien Marcus Pius hrabia da Firenza,
Sławetny Pan Baszar Svensson bnt at Atera,
Wierny Obywatel Artur Kardacz,
Wierny Obywatel Leszek Roskohard,

uchwalamy, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 9638),

zatwierdzamy

powołanego dnia 1 września 2018 roku przez JKM Konrada Jakuba

JKW Arsacjusza Arpeda (AF905)

na urzędzie Premiera Rządu Jego Królewskiej Mości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(—) Markus Arped
Przewodniczący Rady Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny