Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1039 [X]

Grodzisk, dnia 16 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Arkadiusz \"ataman\" Ryszkow
Data i miejsce urodzenia: 1.07.1977 Warszawa
Miejsce zamieszkania: Grodzisk Maz (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-26 (14)
Identyfikator: A8362

Grodzisk, 9.02.2007

Do Urzędu Imigracji Księstwa Sarmacji

Proszę o nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Prośbę swą motywuję chęcią
dobrej zabawy, poznawania nowych ciekawych ludzi, rozwoju
osobistego w oparciu o społeczność Księstwa Sarmacji, chęci
spełniania osobistych (nigdy niespełnionych) marzeń, poznania
środowiska mikronacji w Polsce, chęci podzielenia się swoimi
doświadczeniami i umiejętnościami i wszystkim, czego jeszcze
nie odkryłem w Księstwie. 

Ryszkow

Adres IP: 62.89.112.182
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny