Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 10390 [X]

Almera, dnia 15 września 2018 r.

Uniwersał Rady Królestwa

o symbolach Królestwa Baridasu

My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu,

w składzie:

Jego Królewska Mość Konrad Jakub,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jego Królewska Wysokość Ignacy Urban de Ruth,
Jego Ksiażęca Wysokość Kristian Arped,
Jego Ksiażęca Wysokość Arsacjusz Arped,
Jaśnie Oświecony Pan Laurencjusz Ma Hi diuk at Atera,
Jaśnie Wielmożny Pan Julian Fer markiz at Atera,
Prześwietna Pani Yennefer hrabina von Witcher,
Prześwietny Pan Adrien Eryk Esjar Józef hrabia Alatriste,
Prześwietny Pan Eradl Adrien Marcus Pius hrabia da Firenza,

stanowimy, co następuje:

Art. 1
SYMBOLE

 1. Herb Baridasu, Herb królewski, Flaga, Chorągiew królewska, Pieczęć królewska, Hymn, Dewiza oraz niebiesko-białe barwy są symbolami Królestwa Baridasu.
 2. Otaczanie symboli Królestwa Baridasu czcią i szacunkiem jest prawem oraz obowiązkiem każdego obywatela Królestwa Baridasu, a także wszelkich organizacji państwowych, instytucji i organizacji.

Art. 2
HERB BARIDASU

 1. Herbem Królestwa Baridasu jest „w polu niebieskim orzeł biały”.
 2. Herb Królestwa posiada trzy warianty: majestatyczny, średni oraz mniejszy.
 3. Zezwolenie na używanie herbu majestatycznego wydaje Król.
 4. Wzór herbu Królestwa i jego wariantów określa załącznik nr 1.

Art. 3
HERB KRÓLEWSKI

 1. Herb królewski, w uzasadnionych przypadkach, może być stosowany zamiennie z Herbem Baridasu. Decyzję o zastosowaniu Herbu królewskiego podejmuje Król.
 2. Zezwolenie na używanie Herbu królewskiego wydaje Król.
 3. Wzór Herbu oraz jego wariantów określa rozporządzenie Króla.

Art. 4
FLAGA

 1. Flagą Królestwa Baridasu jest prostokątny płat tkaniny o stosunku szerokości do długości 15:9 oraz umieszczonym pośrodku białym pasem z pięcioma, przechylonymi w prawą stronę, niebieskimi gwiazdami.
 2. Wzór Flagi zawiera załącznik nr 2.

Art. 5
CHORĄGIEW KRÓLEWSKA

 1. Chorągiew królewską wywiesza się w miejscu aktualnego przebywania Króla.
 2. Chorągwią jest płat tkaniny barwy niebieskiej z wizerunkiem Herbu królewskiego pośrodku płata, w białym obramowaniu.
 3. Stosunek szerokości Chorągwi do jego długości wynosi 5:6.
 4. Wzór Chorągwi określa rozporządzenie Króla.

Art. 6
PIECZĘĆ KRÓLEWSKA

 1. Pieczęć królewska stanowi, obok podpisu Króla, dodatkowe potwierdzenie składanego przez Niego oświadczenia woli.
 2. Pieczęć stosowana jest przez Króla, w sprawach właściwej wagi, zwłaszcza w umowach zawieranych między Królestwem a podmiotami zewnętrznymi.
 3. Wzór Pieczęci określa rozporządzenie Króla.

Art. 7
HYMN

 1. Hymnem Królestwa Baridasu jest „Pieśń Królewska”.
 2. Melodią Hymnu jest „Sons and Daughters of Saint Lucia”.
 3. Tekst Hymnu zawiera załącznik nr 3.
 4. Melodię hymnu zawiera załącznik nr 4. 

Art. 8
DEWIZA

Dewizą Królestwa Baridasu jest „Baridas sáno alta”, co w języku polskim oznacza „Baridas ponad wszystko”.

Art. 9
BARWY

Barwami Królestwa Baridasu są kolory niebieski i biały.

Art. 10
ŚWIĘTA PAŃSTWOWE

Świętami Królestwa Baridasu są:

 1. 3 maja — Dzień Królewskiego Miasta Almery,
 2. 25 czerwca — rocznica powstania Republiki Baridasu,
 3. 20 września — Dzień języka baridajskiego,
 4. 9 listopada — rocznica unii z Księstwem Sarmacji.

Art. 11
STANDARD KOLORÓW

 1. Kolorem białym w rozumieniu ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. RGB: 246, 245, 244.
  2. HTML: f6f5f4.
 2. Kolorem niebieskim w rozumieniu ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. RGB: 0, 46, 102.
  2. HTML: 002e66.

Art. 12
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Traci moc Uniwersał Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 17 lutego 2016 roku (Dz. P. poz. 8256).
 2. Uniwersał wchodzi w życie 3 dni od publikacji.

 

***

ZAŁĄCZNIK NR 1

Herb Królestwa Baridasu — wariant majestatyczny

 

Herb Królestwa Baridasu — wariant średni

 

Herb Królestwa Baridasu — wariant mniejszy

 

***

ZAŁĄCZNIK NR 2

Flaga Królestwa Baridasu

 

***

ZAŁĄCZNIK NR 3

Tekst Hymnu Królestwa Baridasu

Wersja w języku polskim:

Za sławę Króla i narodu
Od wieków zwyciężali,
Nasi ojcowie i bracia.
Gdy zabrzmi królewski róg
Z szablą w dłoni ruszymy
Wykrwawiać wroga zastępy.

Tam gdzie Andura błękitna
Owija swoim szalem
Wzniosłe, dumne nawskie góry.
Tam me serce i mysli,
Po ostatni oddech mój,
Aż po kres moich dni.

Dziś w bój idziemy ostatni,
Idziemy ramię w ramię,
W nas płynie krew elijska,
W nas dziedzictwo Królów.
Bądź dumny Baridajczyku!
Bądź dumny orle biały!

Sława Królowi!

Wersja w języku baridajskim:

Nor faré Arya sáh natia
Fro ãgas vélesu
Mesi vadres sáh brores.
Vis luss aryoar tox
Mes et xavr us éria
Idaraot avia velts.

Fá vi Andura blear
Rolu hese siar
Qushyalfar, drasar naviasar mõtes
Fá asa hyelfa sáh sthis
Nage siasta asa siv
Quax nage fine asa dagas

Mes usdage us lutti siasta cer
Mes cer épar us épar
Us mesr svom dara eliar
Us mesr heradiate aryas
Ne est drasar Baridase!
Ne est drasar árno rasa!

Fare Aryon!

 

***

ZAŁĄCZNIK NR 4

Melodia Hymnu Królestwa Baridasu

[Plik w formacie MP3]

 


Art. 10 w brzmieniu ustalonym Uniwersałem Rady Królestwa o zmianie uniwersału o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 28 kwietnia 2019 r. (Dz. P. poz. 10872)

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny