Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 10399 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora

Na podstawie art. 1 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r., w związku ze złożoną rezygnacją z urzędu, stwierdzam, iż funkcję asesora utracił Seweryn Siepacz-Rębajło (AG763).

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny