Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuAkty wykonawcze — zmiany, poz. 10408 [X]

Almera, dnia 22 września 2018 r.

Rozporządzenie Króla

w sprawie symboli królewskich (uchylony)

My, Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu etc. etc.

na podstawie art. 3 ust 3, art. 5 ust. 4 oraz art. 6 ust. 3 Uniwersału Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 15 września 2018 roku (Dz. P. poz. 10390), zarządzamy, co następuje:

Art. 1
HERB KRÓLEWSKI

  1. Herb królewski posiada trzy warianty: majestatyczny, średni oraz mniejszy.
  2. Herbem mniejszym jest tarcza francuska nowa, czwórdzielna w krzyż, w polu pierwszym i trzecim, srebrnym, godło herbu Rawicz — panna jasnowłosa rozczesana, w koronie na głowie, ręce obie do góry rozszerzone i trochę podniesione mająca, w sukni, tylko po ramiona gołe ręce, siedząca na niedźwiedziu czarnym, w lewą tarczy bieżącym, prawa noga przednia jak do biegu podniesiona u niego. W polu drugim i czwartym herb Baridasu. Na szczycie korona królewska.
  3. Herbem średnim jest Herb mniejszy z dwoma trzymaczami — złotymy lwami w koronach królewskich, za tarczą zaś zwisający łańcuch Orderu Wielkiego Księcia Arped ze Złotym Krzyżem i skrzyżowanymi złotymi laskami — Włócznią Naczelnego Wodza oraz Laską Najwyższego Kapłana zwieńczoną urusangą.
  4. Herbem majestatnycznym jest Herb średni wraz z płaszczem królewskim, niebieskim, podbitym gronostajem, zwieńczonym koroną królewską.
  5. Wzory herbu i jego wariantów zawiera załącznik nr 1.

Art. 2
CHORĄGIEW KRÓLEWSKA

  1. Chorągwią królewską jest płat tkaniny barwy niebieskiej z wizerunkiem Herbu królewskiego w wersji średniej pośrodku płata, w białym obramowaniu.
  2. Wzór chorągwi zawiera załącznik nr 2.

Art. 3
PIECZĘĆ KRÓLEWSKA

  1. Pieczęcią królewską jest stempel z Herbem królewskim w wersji mniejszej, z napisem w języku baridajskim wokół niego, o treści "CÕRAD IÁCUB ARYO BARIDASA", co po polsku oznacza "Konrad Jakub Król Baridasu".
  2. Wzór graficznego wizerunku pieczęci zawiera załącznik nr 3.

Art. 4
PRZEPIS KOŃCOWY

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

***

ZAŁĄCZNIK 1

Wzór herbu królewskiego

Wariant majestatyczny:

 

Wariant średni:

 

Wariant mniejszy:

 

***

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wzór Chorągwi królewskiej:

 

***

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wzór Pieczęci królewskiej:

 


Uchylono mocą art. 4 Edyktu królewskiego w sprawie przygotowań do opróżnienia tronu z dnia 1 czerwca 2019 r. (Dz. P. poz. 10950).

(—) KJ

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny