Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10430 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2018 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie zarządzenia referendum nad Umową z Republiką Bialeńską

§ 1.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z wnioskiem obywateli z dnia 25 września 2018 r., stosownie do postanowień Ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255),

zarządzam referendum

w sprawie obowiązywania Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

sporządzoną w dniu 12 września 2018 r. w Książęcym Mieście Grodzisku, ratyfikowaną 25 września 2018 roku i ogłoszoną w Dzienniku Praw pod pozycją 10411.

§ 2.

Głosowanie zarządza się na dzień 13 października 2018 r. i zakończy się w dniu 14 października 2018 r. o godzinie 21:00.

§ 3.

 1. Pytanie będące przedmiotem referendum brzmi:

  "Czy jest P.T. Pan/Pani za dalszym obowiązywaniem Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej, sporządzoną dnia 12 września 2018 r. w Grodzisku i ratyfikowaną 25 września 2018?"

 2. Warianty odpowiedzi brzmią: "Tak" oraz "Nie". Istnieje ponadto możliwość oddania głosu pustego.

§ 4.

Treść umowy będącej przedmiotem referendum zawiera się w odnośniku do odpowiedniego aktu w Dzienniku Praw, podanym w załączniku nr 1.

§ 5.

Wykaz obywateli uprawnionych do wzięcia udziału w referendum zawiera się w załączniku nr 2. Wykaz ten stanowi spis obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. poz. 6430).

§ 6.

 1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 2. Wykonanie postanowienia porucza się Książęcej Komisji Wyborczej, która zostanie powołana w odrębnym trybie przez Księcia w celu przeprowadzenia referendum będącym przedmiotem niniejszego postanowienia, stosownie do właściwych przepisów Ordynacji Wyborczej.

***

ZAŁĄCZNIK NR 1

Treść umowy będącej przedmiotem referendum

Treść umowy będącej przedmiotem referendum opublikowana jest w Dzienniku Praw pod następującą pozycją: 10411.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz obywateli uprawnionych do wzięcia udziału w referendum

 1. Andrzej Fryderyk - siła głosu: 3
 2. Gotfryd Slavik de Ruth - siła głosu: 3
 3. Robert Fryderyk - siła głosu: 3
 4. Wojciech Hergemon - siła głosu: 3
 5. James McCaskey - siła głosu: 3
 6. Zbyszko Gustolúpulo - siła głosu: 3
 7. Seweryn Siepacz-Rębajło - siła głosu: 3
 8. Piotr Paweł I - siła głosu: 3
 9. Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz - siła głosu: 3
 10. Michael Wolferine - siła głosu: 3
 11. Marceli de Bordeaux-Ossoliński - siła głosu: 3
 12. Jarosław Wawrzyniak - siła głosu: 3
 13. Erik Otto von Hohenburg - siła głosu: 3
 14. Alfred Fabian von Tehen-Dżek - siła głosu: 3
 15. Simon Peter Liberi - siła głosu: 3
 16. Carmen Laurent-Asketil - siła głosu: 3
 17. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste - siła głosu: 3
 18. Henryk von Thorn-Leszczyński - siła głosu: 3
 19. Krzysztof Czuguł-Chan - siła głosu: 3
 20. Peter West - siła głosu: 3
 21. Arsacjusz Arped - siła głosu: 3
 22. Paviel Gustolúpulo - siła głosu: 3
 23. Guedes de Lima - siła głosu: 3
 24. Konrad Jakub - siła głosu: 3
 25. Julian Fer at Atera - siła głosu: 3
 26. Tomasz Ivo Hugo - siła głosu: 3
 27. Vladimir ik Lihtenštán - siła głosu: 3
 28. Markus Arped - siła głosu: 3
 29. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser - siła głosu: 3
 30. Laurencjusz Ma Hi at Atera - siła głosu: 3
 31. Kristian Arped - siła głosu: 3
 32. Ignacy Urban de Ruth - siła głosu: 3
 33. Ludwik Tomović - siła głosu: 3
 34. Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste - siła głosu: 3
 35. Rihanna Aureliuš-Sedrovski - siła głosu: 3
 36. Tomasz Liberi - siła głosu: 1
 37. Szymon de Canterville - siła głosu: 1
 38. Hewret von Thorn - siła głosu: 1
 39. Tytus Aureliusz-Chojnacki - siła głosu: 1
 40. Mirosław Kryński - siła głosu: 1
 41. John Rasmusen - siła głosu: 1
 42. Jack von Horn - siła głosu: 1
 43. Emil Potocki - siła głosu: 1
 44. Albert Felimi-Liderski - siła głosu: 1
 45. Juliette Alatriste - siła głosu: 1
 46. Młynek Kawowy - siła głosu: 1
 47. Adam Jerzy Piastowski - siła głosu: 1
 48. Fryderyk von Hohenzollern - siła głosu: 1
 49. Nahius Wolfenkopf - siła głosu: 1
 50. Eddard Noqtern - siła głosu: 1
 51. Krzysztof Hans van der Ice - siła głosu: 1
 52. Daniel Chojnacki - siła głosu: 1
 53. Yennefer von Witcher - siła głosu: 1
 54. Sorcha Raven - siła głosu: 1
 55. Heweliusz Popow-Chojnacki - siła głosu: 1
 56. Ignacy Popow-Chojnacki - siła głosu: 1
 57. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - siła głosu: 1
 58. Henryk Wespucci - siła głosu: 1
 59. Jan Magov-Zaorski - siła głosu: 1
 60. Baszar Svensson at Atera - siła głosu: 1
 61. Avril von Levengothon - siła głosu: 1
 62. Jakub Bakonyi - siła głosu: 1
 63. Bajtuś Bajtuś - siła głosu: 1
 64. Salvadore van der Saar - siła głosu: 1
 65. Timan Demollari - siła głosu: 1
 66. Bartłomiej Czapka - siła głosu: 1
 67. Antoni Kacper Burbon-Conti - siła głosu: 1
 68. Mateusz von Thorn-Chojnacki - siła głosu: 1
 69. Albert Jan Maat - siła głosu: 1
 70. Leszek Roskohard - siła głosu: 1
 71. Aleksander van der Egval - siła głosu: 1
 72. Krzysztof von Thorn-Macak - siła głosu: 1
 73. Magnum von Graudenz - siła głosu: 1
 74. Prokrust Zombiakov - siła głosu: 1
 75. Richard Zimmermann - siła głosu: 1
 76. Stanisław Mostowicki - siła głosu: 1
 77. Artur Kardacz von Hohenburg - siła głosu: 1
 78. Defloriusz Dyman Wander - siła głosu: 1
 79. Elżbieta Kaczmarek - siła głosu: 1
 80. Incisive - siła głosu: 1
 81. Król Patryk I Labacki - siła głosu: 1
 82. Ł.N. - siła głosu: 1
 83. Helwetyk Romański - siła głosu: 1

 

M A R S Z A Ł E K   S E J M U

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny