Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 10437 [X]

Grodzisk, dnia 7 października 2018 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws ustalenia wysokości opłat za Industrializację miejscowości oraz zakup żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych

Na podstawie art. 20. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P poz. 6833) z późniejszymi zmianami. Postanawia się, co następuje;

1.) Ustala się wysokość opłat za Industrializację miejscowości na kwotę 4000 lt za każdy stopień industrializacji miejscowości.  

2.) Ustala się wysokość opłaty za zakup jednej jednostki żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych na kwotę 400 lt. 

1.) Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Naczelnej Izbię Architektury. 

2.) Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą podpisania. 

 

Erik Otton kaw. von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny