Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaArchiwum, poz. 10444 [X]

Wolnograd, dnia 11 października 2018 r.

Rozporządzenie Wicemarszałka Parlamentu RB

ws. ogłoszenia terminu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji (uchylony)

Na podstawie art. 2, ust. 1-2 oraz art. 11, ust. 1 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2018 r. z późniejszą zmianą

Artykuł 1.

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji w terminie od 13 października 2018 r. do 15 października 2018 r.

Artykuł 2.

Otwarcie oraz zamknięcie lokalu wyborczego wyznacza się na godzinę 18:00.

Artykuł 3.

Ostateczny termin zgłaszenia kandydatur na Posłów do Parlamentu XXXVIII kadencji wyznacza się na 13 października 2018 r. na godzinę 18:00.

Artykuł 4.

1. Kadencja XXXVIII Parlamentu Republiki Bialeńskiej przypadnie na okres od 15 października 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

2. Parlament Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji będzie składał się z 5 Posłów.

Artykuł 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny