Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10445 [X]

Grodzisk, dnia 11 października 2018 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie zarządzenia wolnej elekcji

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. P. poz. 8360) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255) zwanej dalej "Ordynacją Wyborczą", w związku ze złożoną dnia 4 października 2018 roku abdykacją przez JKW Roberta Fryderyka,

zarządzam

W O L N Ą   E L E K C J Ę

na dzień 27 października 2018 roku.

§ 2.

Głosowanie rozpoczyna się z dniem 27 października i kończy się dnia 28 października o godzinie 21:00.

§ 3.

Termin zgłaszania kandydatur na tron upływa z dniem 19 października 2018 roku.

§ 4.

Wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. 6430) zawiera załącznik do postanowienia.

§ 5.

 1. Wykonanie postanowienia porucza się właściwej Książęcej Komisji Wyborczej, która zostanie powołana przez Regenta zgodnie z art. 3 Ordynacji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Księcia.
 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

***

ZAŁĄCZNIK

Wykaz aktywnych obywateli w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim

 1. Helwetyk Romański (A0001) - siła głosu: 1
 2. Ł.N. (A0004) - siła głosu: 1
 3. Robert Fryderyk (A0062) - siła głosu: 7
 4. Incisive (A0306) - siła głosu: 1
 5. Defloriusz Dyman Wander (A0441) - siła głosu: 5
 6. Zbyszko Gustolúpulo (A1070) - siła głosu: 4
 7. Prokrust Zombiakov (A1217) - siła głosu: 1
 8. Piotr Paweł I (A1225) - siła głosu: 5
 9. Magnum von Graudenz (A1685) - siła głosu: 7
 10. Krzysztof von Thorn-Macak (A1847) - siła głosu: 1
 11. Mateusz von Thorn-Chojnacki (A2715) - siła głosu: 1
 12. Bartłomiej Czapka (A3995) - siła głosu: 1
 13. Timan Demollari (A4412) - siła głosu: 1
 14. Jakub Bakonyi (A5157) - siła głosu: 1
 15. Mikołaj Torped (A5781) - siła głosu: 1
 16. Simon Peter Liberi (A5787) - siła głosu: 4
 17. Avril von Levengothon (A7169) - siła głosu: 1
 18. Jan Magov-Zaorski (A7212) - siła głosu: 1
 19. Henryk von Thorn-Leszczyński (A7599) - siła głosu: 6
 20. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) - siła głosu: 8
 21. Sorcha Raven (A8077) - siła głosu: 1
 22. Daniel Chojnacki (A8208) - siła głosu: 1
 23. Paviel Gustolúpulo (A8218) - siła głosu: 1
 24. Guedes de Lima (A9121) - siła głosu: 7
 25. Krzysztof Hans van der Ice (AB726) - siła głosu: 1
 26. David de Hoenhaim (AC622) - siła głosu: 1
 27. Nahius Wolfenkopf (AC845) - siła głosu: 1
 28. Tomasz Ivo Hugo (AD468) - siła głosu: 7
 29. Vladimir ik Lihtenštán (AD867) - siła głosu: 7
 30. Markus Arped (AE336) - siła głosu: 1
 31. Fryderyk von Hohenzollern (AE372) - siła głosu: 1
 32. Młynek Kawowy (AE461) - siła głosu: 1
 33. Albert Felimi-Liderski (AE494) - siła głosu: 1
 34. Jack von Horn (AE544) - siła głosu: 1
 35. John Rasmusen (AE569) - siła głosu: 1
 36. Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste (AE726) - siła głosu: 4
 37. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - siła głosu: 7
 38. Tomasz Liberi (AF039) - siła głosu: 1
 39. Szymon de Canterville (AF099) - siła głosu: 3
 40. Hewret von Thorn (AF166) - siła głosu: 1
 41. Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205) - siła głosu: 1
 42. Mirosław Kryński (AF222) - siła głosu: 1
 43. Ludwik Tomović (AF433) - siła głosu: 6
 44. Andrzej Fryderyk (AF462) - siła głosu: 8
 45. Emil Potocki (AF632) - siła głosu: 1
 46. Kristian Arped (AF683) - siła głosu: 5
 47. Juliette Alatriste (AF686) - siła głosu: 1
 48. Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766) - siła głosu: 8
 49. Adam Jerzy Piastowski (AF793) - siła głosu: 1
 50. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser (AF820) - siła głosu: 8
 51. Julian Fer at Atera (AF827) - siła głosu: 6
 52. Eddard Noqtern (AF890) - siła głosu: 1
 53. Konrad Jakub (AF891) - siła głosu: 8
 54. Arsacjusz Arped (AF905) - siła głosu: 5
 55. Yennefer von Witcher (AF936) - siła głosu: 1
 56. Peter West (AF958) - siła głosu: 7
 57. Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - siła głosu: 1
 58. Heweliusz Popow-Chojnacki (AG006) - siła głosu: 1
 59. Ignacy Popow-Chojnacki (AG113) - siła głosu: 1
 60. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) - siła głosu: 6
 61. Henryk Wespucci (AG281) - siła głosu: 1
 62. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (AG287) - siła głosu: 7
 63. Baszar Svensson at Atera (AG308) - siła głosu: 1
 64. Carmen Laurent-Asketil (AG472) - siła głosu: 6
 65. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) - siła głosu: 8
 66. Bajtuś Bajtuś (AG576) - siła głosu: 1
 67. Salvadore van der Saar (AG622) - siła głosu: 1
 68. Erik Otton von Hohenburg (AG643) - siła głosu: 5
 69. Jarosław Wawrzyniak (AG644) - siła głosu: 3
 70. Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) - siła głosu: 3
 71. Marceli de Bordeaux-Ossoliński (AG668) - siła głosu: 8
 72. Albert Jan Maat (AG681) - siła głosu: 1
 73. Leszek Roskohard (AG718) - siła głosu: 1
 74. Aleksander van der Egval (AG726) - siła głosu: 1
 75. Michael Wolferine (AG737) - siła głosu: 3
 76. Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz (AG760) - siła głosu: 5
 77. Seweryn Siepacz-Rębajło (AG763) - siła głosu: 1
 78. Richard Zimmermann (AG765) - siła głosu: 1
 79. Stanisław Mostowicki (AG780) - siła głosu: 1
 80. Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) - siła głosu: 1
 81. James McCaskey (AG832) - siła głosu: 1
 82. Elżbieta Kaczmarek (AG835) - siła głosu: 1
 83. Wojciech Hergemon (T0003) - siła głosu: 7
 84. Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) - siła głosu: 8
 85. Ignacy Urban de Ruth (T1167) - siła głosu: 1

 

R E G E N T

(—) Konrad Jakub 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny