Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10450 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2018 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum nad Umową z Republiką Bialeńską

Na podstawie art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 r. — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości

wyniki

Referendum w sprawie obowiązywania Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

z dnia 13-14 października 2018 roku, zarządzonego przez Marszałka Sejmu w dniu 5 października 2018 r. (Dz. P. poz. 10430).

§ 1.

Statystyki głosowania

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 85

LICZBA GŁOSUJĄCYCH W REFERENDUM: 56 (frekwencja: 65,88%)

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW: 118

§ 2.

Wynik głosowania

Na pytanie będące przedmiotem referendum tj. "Czy jest P.T. Pan/Pani za dalszym obowiązywaniem Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej, sporządzoną dnia 12 września 2018 r. w Grodzisku i ratyfikowaną 25 września 2018?" odpowiedzi przedstawiały się następująco:

TAK: 70 głosów i 32 wyborców (odpowiednio 59,32% i 57,14%)

NIE: 42 głosy i 20 wyborców (odpowiednio 35,59% i 35,71%)

GŁOS PUSTY: 6 głosów i 4 wyborców (odpowiednio 5,08% i 7,14%)

§ 3.

Rozstrzygnięcie referendum

Na podstawie paragrafów 1 i 2 Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że obywatele opowiedzieli się za dalszym obowiązywaniem Umowy.

 

(—) Konrad Jakub
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny