Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 10453 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2018 r.

Uchwała Rady Ministrów

ws. ustalenia wysokości opłat za czynności o charakterze urzędowym

[dodatkowe opłaty państwowe]

 

Na podstawie art. 5. ust. 1 i 2. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P poz. 6833.) z późniejszymi zmianami. Rada Ministrów postanawia co następuje;

1.) Ustala się wysokość opłaty za zmianę grafiki w Kąciku Propagandowym na 5000 lt. Opłacie nie podlegają zlecenia Rada Ministrów, Księcia i osób stojących na czele władz samorządów terytorialnych dotyczące nadchodzących uroczystości o charakterze lokalnym i ogolnopaństwowym. 

2.) Ustala się wysokość opłaty za założenie konta na Ćwirku na 0 lt. 

 

[zmiana niektórych aktów prawnych]

 

1.) W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej z dnia 28 września 2018 r. (Dz. P poz. 10418.) dokonuje się następujących zmian;

a.) Art. 3. ust. 2. pkt. d. ("Koszt jednego pytania w ankiecie na wniosek wynosi 7500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Zwolniona z opłaty jest Rada Ministrów, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem obowiązków ministra i Jego Książęca Mosć, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem funkcji książęcych" otrzymuje brzmienie; ("Koszt jednego pytania w ankiecie na wniosek wynosi 5000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Zwolniona z opłaty jest Rada Ministrów, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem obowiązków ministra i Jego Książęca Mosć, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem funkcji książęcych.") 

 

[przepisy końcowe]

 

1.) Uchwała jest skuteczna z chwilą podjęcia. 

2.) Realizację par. 1. ust. 1. pkt. 2. niniejszej uchwały porucza się Naczelnej Izbię Architektury. 

Erik Otton kaw. von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny