Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10456 [X]

Eldorat, dnia 24 października 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie ustawy - Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Ustawa konstytucyjna
o zmianie ustawy - Mała Konstytucja Konsulatu SclaviniiArt. 1

Przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii ("Senat jest wybierany na dwumiesięczną kadencję. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze uchwały Senatu lub referendum.") przyjmują brzmienie:

Senat jest wybierany na czteromiesięczną kadencję. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze uchwały Senatu lub referendum.

 

Art. 2

Przepisy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii ("Konsul powołuje ministrów na wniosek Senatu, na dwumiesięczną kadencję, w tym samym trybie odwołuje ich przed upływem kadencji.") przyjmują brzmienie:

Konsul w drodze postanowienia powołuje ministrów na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery miesiące, w tym samym trybie odwołuje ich przed upływem kadencji.

 

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Ludwik wicehrabia Tomović, Marszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny