Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiNominacje urzędników, poz. 10460 [X]

Eldorat, dnia 26 października 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie powołania Rektora Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej z dnia 9 czerwca 2017 r., na wniosek Konwentu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda powołuję Marcelego barona de Bordeaux-Ossolińskiego (AG688) na urząd Rektora Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Rihanna diuczessa-wicehrabina Aureliuš-Sedrovski,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny