Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 10463 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 października 2018 r.

Dekret Regenta Królewstwa Teutonii nr 1/2018

o zmianie Dekretu Króla Teutonii o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa

Art. 1

W Dekrecie Króla Teutonii nr 1/2010 o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa Teutonii z dnia 5 maja 2010 roku zmienia się art. 1 ust. 2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: "Przewodniczący niezwłocznie zwołuje Zgromadzenie poprzez zarządzenie publikowane w Dzienniku Praw oraz na forum Królestwa Teutonii. W zarządzeniu tym określa się miejsce posiedzenia i termin deklaracji udziału w Zgromadzeniu przez osoby uprawnione."

Art. 2

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, a nowe brzmienie stosuje się także do elekcji, o której mowa w Proklamacji Króla Teutonii z dnia 28 lipca 2018 roku.

(-) Arcyksiążę Wojciech Hergemon, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny