Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 10465 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 października 2018 r.

Zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów

w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Elektorów

Na podstawie art. 1 ust. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 1/2010 o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa Teutoniia z dnia 5 maja 2010 roku zwołuję Zgromadzenie Elektorów wyznaczając jako jego miejsce Zamek Zielnyborski [http://fc.sarmacja.org/viewforum.php?f=850] i ustalając, że termin zgłaszania deklaracji udziału  przez osoby uprawnione mija z końcem 3 listopada 2018 roku.

(-) Arcyksiążę Wojciech Hergemon, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny