Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10466 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2018 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wolnej elekcji

Na podstawie art. 10a Ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 r. — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), zwanej dalej "Ordynacją Wyborczą", Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości

wyniki

WOLNEJ ELEKCJI

z dni 27-28 października 2018 roku, zarządzonej przez Regenta dnia 11 października 2018 r. (Dz. P. poz. 10445).

§ 1.

Statystyki głosowania

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 88

LICZBA WYBORCÓW: 68 (frekwencja: 77,27%)

ŁĄCZNA SUMA SIŁY GŁOSÓW ODDANYCH W WYBORACH: 234

SUMA SIŁY GŁOSÓW WAŻNYCH: 213

LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH: 64

SUMA SIŁY GŁOSÓW PUSTYCH: 21

LICZBA GŁOSÓW PUSTYCH: 4

§ 2.

Wynik głosowania

1. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:

   1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792): 26 głosów (11 wyborców),
   2. Simon Peter Liberi (A5787): 37 głosów (10 wyborców),
   3. Ł.N. (A0004): 88 głosów (23 wyborców),
   4. Erik Otton von Hohenburg (AG643): 8 głosów (2 wyborców),
   5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541): 12 głosów (5 wyborców),
   6. Konrad Jakub (AF891): 42 głosy (13 wyborców).

2. W ostatniej, piątej rundzie głosowania, kandydatami byli Simon Peter Liberi oraz Ł.N., którzy uzyskali odpowiednio 98 i 115 pozostałych głosów (46% i 54%).

§ 3.

Wynik elekcji

Na podstawie art. 10a ust. 4 Ordynacji Wyborczej, w związku z paragrafem 1 i 2 niniejszego Obwieszczenia, Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że

na tron sarmacki wybrany został

Ł.N. (A0004).

§ 4.

Protokół z głosowania

Załącznik do Obwieszczenia zawiera raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze.

* * *

ZAŁĄCZNIK

Raport z programu OpenSTV

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)
 
Loading ballots from file Elekcja_X_18.blt.
Ballot file contains 6 candidates and 234 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 213 non-empty ballots.
 
Counting votes for Wolna elekcja — pazdziernik 2018 using Instant Runoff Voting.
6 candidates running for 1 seat.
 
 R|Rihanna Aurel|Simon Peter L|L.N. (A0004) |Erik Otton vo|Alfred Fabian|Konrad Jakub |Exhausted  
 |ius-Sedrovski|iberi (A5787)|       |n Hohenburg (| von Tehen-Dz|(AF891)   |      
 | (AE792)   |       |       |AG643)    |ek (AG541)  |       |      
====================================================================================================
 1|      26|      37|      88|      8|      12|      42|      0
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices.
====================================================================================================
 2|      27|      37|      88|       |      19|      42|      0
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Erik Otton von Hohenburg (AG643) and transferring votes.
====================================================================================================
 3|      37|      38|      96|       |       |      42|      0
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Alfred Fabian von Tehen-Dzek (AG541) and transferring votes.
====================================================================================================
 4|       |      65|     106|       |       |      42|      0
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Rihanna Aurelius-Sedrovski (AE792) and transferring votes.
====================================================================================================
 5|       |      98|     115|       |       |       |      0
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Konrad Jakub (AF891) and transferring votes. Candidate L.N. (A0004) is
 | elected.
 
Winner is L.N. (A0004).


(—) Konrad Jakub
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny