Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaArchiwum, poz. 10473 [X]

Wolnograd, dnia 2 listopada 2018 r.

Dekret Naczelnika Państwa

o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Bialeńskiej (uchylony)

Mając na uwadze dobro oraz przeszłość i przyszłość Narodu Bialeńskiego oraz Republiki Bialeńskiej, działając na podstawie własnego sumienia, oraz chroniąc Republikę Bialeńską, stonowię, co następuje:

Art. 1.

Obejmuję jako Naczelnik Państwa, Najwyższą Władzę Republiki Bialeńskiej i będę ją sprawował aż do czasu zwołania Parlamentu Republiki Bialeńskiej oraz wywołania w demokratycznych wyborach Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Art. 2.

W sprawowaniu władzy wspierać mnie będzie Gabinet Naczelnika Republiki Bialeńskiej, w skład którego wchodzą mianowani przeze mnie i odpowiedzialni przede mną Ministrowie.

Art. 3.

Projekty ustawodawcze uchwalone przez Gabinet ulegają mojemu zatwierdzeniu poprzez złożenie podpisu pod ów projektem i uzyskują moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Praw; tracą one moc obowiązującą w chwili zwołania Sejmu oraz podjęcia przez niego uchwały uchylającej ów projekty.

Art. 4.

Sędziowie wydają wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej.

Art. 5.

W momencie opublikowania niniejszego Dekretu moc obowiązującą traci Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 r., zaś wszystkie pozostałe akty prawne obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej podlegają bezpośredniemu nadzorowi Naczelnikowi Państwa oraz Gabinetowi.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny