Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiWybory i referenda, poz. 10477 [X]

Eldorat, dnia 4 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Konsula

w sprawie wyników wyborów do Senatu IV kadencji (uchylony)

Na podstawie art. 5 ust. 1 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu Konsulatu Sclavinii IV kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 7.
 2. Liczba możliwych do oddania głosów: 17.
 3. Liczba wyborców: 7 (100%).
 4. Liczba oddanych głosów: 17 (100%).
 5. Liczba wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. DE BORDEAUX-OSSOLIŃSKI Marceli: 10 głosów,
  2. TOMOVIĆ Ludwik: 4 głosy,
  3. AURELIUŠ-SEDROVSKI Rihanna: 2 głosy,
  4. DE LIMA Guedes: 1 głos.
 6. Kandydaci, którzy uzyskali mandaty senatorów:
  1. AURELIUŠ-SEDROVSKI Rihanna,
  2. DE BORDEAUX-OSSOLIŃSKI Marceli,
  3. TOMOVIĆ Ludwik.

Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicekonsul Konsulatu Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny