Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10500 [X]

Wolnograd, dnia 14 listopada 2018 r.

Postanowienia Naczelnika Państwa

ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych XXXVIII kadencji

Na podstawie Dekretu Naczelnika Państwa o władzy ustawodawczej z dnia 14 listopada 2018 r.

 

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji w terminie od 20 listopada 2018 r. do 22 listopada 2018 r.


2. Otwarcie oraz zamknięcie lokalu wyborczego wyznacza się na godzinę 23:00.

3. Ostateczny termin zgłoszenia kandydatur na Posłów do Parlamentu XXXVIII kadencji wyznacza się na 19 listopada 2018 r. na godzinę 23:00.

4. XXXVIII kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej przypadnie na okres od 22 listopada 2018 r. do 17 stycznia 2018 r.

5. Postanowienie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny