Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 10504 [X]

Almera, dnia 15 listopada 2018 r.

Dekret królewski

o orderach i odznaczeniach Królestwa Baridasu

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 7 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje: 

Art. 1

ORDER HERIDATE

 1. Order Heridate przyznaje się za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
 2. Order posiada trzy klasy, w kolejności malejącej: Krzyż Złoty, Krzyż Srebrny oraz Krzyż Brązowy.

Art. 2

KRZYŻ GWARDYJSKI

 1. Krzyż Gwardyjski przyznaje się żołnierzom i jednostkom Królewskiej Gwardii Baridasu oraz innych sił zbrojnych, w tym niepodlegających Królestwu Baridasu.
 2. Krzyż przyznaje się za wybitne zasługi bojowe oraz w trakcie operacji militarnych w czasie pokoju, a także pracę na rzecz rozwoju sił zbrojnych i organizacji paramilitarnych.
 3. Krzyż dzieli się na sześć klas, w kolejności malejącej: Klasa I, Klasa II, Klasa III, Klasa IV, Klasa V oraz Klasa VI.
 4. Klasy od I do III nadaje się wyłącznie za zasługi w czasie wojny, natomiast klasy od IV do VI, za czyny w czasie pokoju.
 5. Krzyż nadaje Król z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komendanta Generalnego KGB.

Art. 3

ORDER URUSANGI

 1. Order Urusangi nadaje się za zasługi na rzecz religii málauskiej.
 2. Order posiada trzy klasy, w kolejności malejącej: I klasa, II klasa oraz III klasa.
 3. Order I klasy nadaje się wyłącznie wyznawcom religii málauskiej.

Art. 4

MEDAL ANIOŁA Z ALMERY

 1. Mając szacunek na wszechwielkie zasługi księżnej Lilianny de Folvil–Arped, słusznie w Ojczyźnie tytułowanej Aniołem z Almery, dla jeszcze lepszego uczczenia Jej niezapomnianych zasług, dla osób zasłużonych dla Królewskiego Miasta Almery stanowi się Medal Anioła z Almery.
 2. Medal posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty i nadawany może być wyłącznie od najniższego do najwyższego stopnia z zachowaniem tej kolejności. Odstępstwo od tego warunku tylko Królowi przysługuje.
 3. Medale nadaje Król z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kasztelana Almery.

Art. 5

MEDAL BARIDAJSKIEGO SPORTU

 1. W uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami dla osób zasłużonych oraz darczyńców stanowi się Medal Baridajskiego Sportu.
 2. Medal posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty i nadawany może być wyłącznie od najniższego do najwyższego stopnia z zachowaniem tej kolejności. Odstępstwo od tego warunku tylko Królowi przysługuje.
 3. Medal nadaje Król z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Baridajskiego Związku Piłki Nożnej lub innego kierownika organizacji zajmującej się działalnością sportową w Baridasie.

Art. 6

MEDAL PRZYJACIELA BARIDASU

 1. Medal przyjaciela Baridasu przyznaje się osobom które nie są obywatelami Baridasu, a także instytucjom spoza Królestwa, których działalność przyczyniła się dla chwały i dobra Królestwa Baridasu.
 2. Medal posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty i nadawany może być wyłącznie od najniższego do najwyższego stopnia z zachowaniem tej kolejności. Odstępstwo od tego warunku tylko Królowi przysługuje.
 3. Medal nadaje Król z własnej inicjatywy bądź na wniosek Premiera.

Art. 7

WZORY ORDERÓW I MEDALI

Wzory orderów i medali oraz ich baretek zawiera załącznik do dekretu.

Art. 8

PRZEPIS KOŃCOWY

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

***

ZAŁĄCZNIK

 

Wzory orderów, medali i baretek

 

Wzór Orderu Heridate, wraz z jego baretkami — kolejno od lewej: Krzyż Złoty, Krzyż Srebrny oraz Krzyż Brązowy

 

Wzór Krzyża Gwardyjskiego, wraz z jego baretkami — kolejno od lewej krzyże klasy od I do VI

 

Wzór Orderu Urusangi, wraz z jego baretkami — kolejno od lewej ordery klasy od I do III

 

Wzór Medalu Anioła z Almery, wraz z jego baretkami — kolejno od lewej Medal Złoty, Medal Srebrny oraz Medal Brązowy

 

Wzór Medalu Baridajskiego Sportu, wraz z jego baretkami — kolejno od lewej Medal Złoty, Medal Srebrny oraz Medal Brązowy

 

Wzór Medalu Przyjaciela Baridasu, wraz z jego baretkami — kolejno od lewej Medal Złoty, Medal Srebrny oraz Medal Brązowy

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny