Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 10505 [X]

Almera, dnia 15 listopada 2018 r.

Ordonans Króla

w sprawie uchylenia Ordonansu o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu

Art. 1

Na podstawie art. 1 ust. 7 Praw Kardynalnych uchyla się w całości Ordonans Króla Baridasu o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu z dnia 8 czerwca 2017 roku (Dz. P. poz. 9423).

Art. 2

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny