Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10507 [X]

Grodzisk, dnia 16 listopada 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie zwołania Sejmiku Koronnego

 § 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Konstytucji Starosarmacji zwołuję Sejmik Koronny Starosarmacji na obrady, powierzając sobie obowiązek czuwania nad porządkiem wyboru Marszałka Sejmiku Koronnego.

§ 2. 

Lista uprawnionych do udzału w obradach:

  1. Tomasz Ivo Hugo (AD468)
  2. Henryk von Thorn-Leszczyński (A7599)
  3. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
  4. Zbyszko von Thorn-Broniek (A1070)
  5. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser (AF820)
  6. Paviel von Thorn-Broniek (A8218)
  7. Peter West (AF958)
  8. Prokrust Zombiakov (A1217)
  9. Michał Franciszek Lisewicz (AG760)
  10. Simon Peter Liberi (A5787)

§ 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tomasz Ivo Hugo
p. o. Namiestnika

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny