Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10519 [X]

Wolnograd, dnia 23 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Naczelnika Państwa

ws. ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych XXXVIII kadencji

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie potwierdza oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniach od 20 do 22 listopada 2018 r.

Artykuł 2.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  1. Hewret von Thorn (AF166) orzymał 7 głosów (33 %);
  2. Michalangelo Piccolomini (AG856) otrzymał 6 głosów (29 %);
  3. Andrzej Swarzewski (AD718) otrzymał 5 głosów (24 %);
  4. Marek Bajtuś (AG576) otrzymał 2 głosy (10%);
  5. Jan Sapieha (AG840) otrzymał 1 głos (5 %).

Artykuł 3.


Mandaty poselskie na czas XXXVIII kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej otrzymują:

  1. Hewret von Thorn (AF166);
  2. Michalangelo Piccolomini (AG856);
  3. Andrzej Swarzewski (AD718).


Artykuł 4.

Obwieszczenie wyników wyborów parlamentarnych do Parlamentu XXXVIII kadencji jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny