Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10521 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2018 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9345. z póź. zm.). postanawiam o emisji znaczka Boże Narodzenie 2018 o nominale 2018 lt i cenie sprzedaży 2018 lt, w ilości 25 egzemplarzy.

§2.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 25 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Zgodnie z art. 3. ust. 2a. Ustawy Sejmu z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych, 75% dochodu ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Dworu Książecego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 1. Autorem grafiki znaczka jest Jaśnie Oświecony Prokrust Zombiakov.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie 25 grudnia 2018 r. o godzinie 00:00:01.

 

Załącznik nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(—) kaw. Erik Otton von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny