Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10525 [X]

Grodzisk, dnia 26 listopada 2018 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. zmiany postanowienia ws. emisji znaczka

Art. 1.

W Postanowieniu Kanclerza ws. emisji znaczka z dnia 25 listopada 2018 r. (Dz. P. poz. 10520.) dokonuje się następujących zmian:

1.) § 3. "Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Praw." otrzymuje brzmienie: "Postanowienie wchodzi w życie 25 grudnia 2018 r. o godzinie 00:00:01."

 

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą podpisania. 

(—) kaw. Erik Otton von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny