Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10534 [X]

Wolnograd, dnia 29 listopada 2018 r.

Postanowienie Naczelnika Państwa

ws. nadania obywatelstwa bialeńskiego [Franz Langer]

1. Nadaje się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej Franzowi Langer (AG874).

2. Postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Praw.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny