Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10543 [X]

Wolnograd, dnia 5 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie Naczelnika Państwa

ws. ogłoszenia wyników referendum konstytucyjnego

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie ma na celu ogłosić i potwierdzić wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniach od 2 do 5 grudnia 2018 r.

Artykuł 2.

W referendum głosy oddało 9 z 11 uprawnionych obywateli, a zatem frekwencja wyniosła 81,82%.

Artykuł 3.

Przedmiotem referendum było pytanie: "Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.?"
a) Odpowiedzi pozytywnej "Tak" udzieliło 8 głosujących (89%);
b) Odpowiedzi negatywnej "Nie" udzielił 1 głosujący (11%).

Artykuł 4.

Uznaje się, iż Naród przyjął projekt Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny