Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10547 [X]

Angemont, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Ustawa

o odznaczeniach (uchylony)

Art. 1.


Odznaczeniami Królestwa Hasselandu są:
a) Order Smoka, będący najwyższym odznaczeniem , przyznawany za wybitne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Order, Order Wielki oraz Order Wielki z Diamentami,
b) Order Królowej Magdaleny, przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu i umacnianiu jego tożsamości i upamiętnianiu dziedzictwa,
c) Order Przyjaciela, przyznawany osobom nie będącym obywatelami ani mieszkańcami Królestwa Hasselandu, za szczególne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Ze Wstęgą, Ze Srebrną Gwiazdą i ze Wstęgą oraz Ze Złotą Gwiazdą i ze Wstęgą,
d) Order Obrońcy Hasselandu, przyznawany za szczególne zasługi w obronie kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
e) Order Signum Laudis, przyznawany za szczególne zasługi dla wojska i obronności kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
f) Order Światła Księżyca, przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie nauki i kultury, w trzech klasach: z Brązowym Piórem, ze Srebrnym Piórem i ze Złotym Piórem,
g) Krzyż Zasługi Hasselandu, przyznawany w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
h) Medal Gwiazdy Razuryjskiej, przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej, Złoty, Srebrny i Brązowy.
j) Medal Lauru Sportowego,złoty, srebrny i brązowy.


Art. 2.


1. Odznaczenia nadaje Lord Szambelan na wniosek Króla Hasselandu, Lorda Protektora, Senatu, a także z własnej inicjatywy przynajmniej raz w czasie trwania kadencji. Ponadto, kandydatury do oznaczeń Orderem Obrońcy Hasselandu i Orderem Signum Laudis może także przedstawić zwierzchnik Gwardii Hasselandzkiej, a do odznaczeń Krzyżem Zasługi Hasselandu, Medalem Gwiazdy Razuryjskiej, Medalem Lauru Sportowego - dodatkowo także każdy obywatel.
2. [skreślony]

2a. Wzór graficzny odznaczeń wymienionych w art.1. niniejszej ustawy określa w drodze rozporządzenia Lord Szambelan.
3. Odznaczenia przyznawane są obywatelom sarmackim; Order Smoka i Order Królowej Magdaleny przyznawane są wyłącznie obywatelom Hasselandu.

[Art. 2. ust. 1. zmieniony, Art. 2. ust. 2. skreślony, Art 2. Ust. 2a dodany - mocą Ustawy Senatu Królestwa Hasselandu z dnia 5 marca 2019 r o demokratyzacji procedur nadawania odznaczeń]


Art. 3.


Wnioski o nadanie Orderów i Krzyży opiniuje Lord Protektor.


Art. 4.


1) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
2) Traci moc Ustawa o Odznaczeniach Państwowych Królestwa Hasselandu z dn 15.05.2017 r. z późniejszymi zmianami.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny