Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 10552 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji Starosarmacji

Art. 1 [Przepisy zmieniające]W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następujące zmiany:

1. Art. 4 ust. 2 ("Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi, jeśli tylko w momencie Sejmiku zwołania chociaż pięć punktów aktywności, w myśl Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w ostatnich 30 dniach wykazał.") przyjmuje brzmienie: Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi.

2. Art. 4 ust. 6 ("Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie w pierwszych dniach obrad. Nad porządkiem wyboru Marszałka czuwać będzie uczestnik Sejmiku obywatelstwo Starosarmackie najdłużej posiadający." przyjmuje brzmienie: Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie. Jednakże, gdy Marszałek leniem się okaże, a prace Sejmiku przezeń wstrzymane zostaną, na wniosek dwudziestej części Sejmiku zostanie przeprowadzone głosowanie nad zachowaniem stanowiska przez Marszałka.Jeżeli Marszałek wolę ustąpienia z urzędu ogłosi czym prędzej nowego Marszłka Sejmik obierze.
W każdym przypadku nad porządkiem wyboru i odwołania Marszałka czuwać będzie uczestnik Sejmiku obywatelstwo Starosarmackie najdłużej posiadający, zwany Marszałkiem Seniorem. Gdyby sytuacja taka zaistniała, że Marszałek Senior z roli wywiązać się nie może to w następstwie jego oświadczenia lub honorowego poświadczenia Namiestnika przywilej na kolejnego stażem uczestnika Sejmiku przechodzi. 

3. Art 4. Ust. 3 ("Sejmik Koronny Namiestnik zwołuje raz na kwartał, listę uprawnionych do udziału w obradach publicznie ogłaszając, bądź w ekstraordynaryjnej sytuacji, jeśli jedna z dwóch części obywateli Starosarmacji taką wolę wyrazi, Sejmik per se jest zwołany.") zostaje wykreślony.

4. Art 4. Ust. 4 ("Decyzje Sejmiku Koronnego wiążącymi nie są, jeśli na obrady nie stawi się najmniej jedna z dwóch części uprawnionych obywateli Starosarmacji.") zostaje wykreślony.

Art. 2 [Przepisy końcowe]1. Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.
2. Sejmik Koronny niniejszą uchwałę przyjmujący prace wedle wprowadzanych przepisów kontynuuje.

(-) hrabia Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny