Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 10556 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała Zgromadzenia Elektorów

w sprawie wyboru Królowej Teutonii

Na podstawie art. 9 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 25 października 2018 r. Zgromadzenie Elektorów wybiera Carmen Laurent-Asketil z Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego (AG472) na Królową Teutonii.

***

AKT INTRONIZACJI
SUKCESORA TRONU KRÓLESTWA TEUTONII

dany w Zielnyborze, Roku Pańskiego 2018
dnia dziesiątego grudnia

My, Zgromadzenie Elektorów, w zgodzie z tradycją i wolą Narodu, na mocy praw danych nam Konstytucją Najwspanialszego Królestwa, na chwałę Ojczyzny naszej i Przodków, którzy nasz Naród przez wieki dumnie ku wielkości prowadzili oraz chronili przed złem i plugastwem wszelakim, by dać wyraz woli owej, w obliczu przysięgi złożonej przed Zgromadzeniem, w obliczu wszelkich wartości teutońskich i uniwersalnych wartości moralnych, do godności Królowej wynosimy

Carmen wicehrabinę Laurent-Asketil

która z wszech miar mądrością się kierując, na tron królewski wstępując, przyjąć raczyła, i do wiadomości powszechnej się to podaje, miano monarsze

Joanna Izabela

na chwałę swoją i całego Królestwa.

(-) Arcyksiążę Wojciech Hergemon
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny