Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10557 [X]

Grodzisk, dnia 11 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. kryteriów uznawania innych mikronacji (uchylony)

Na podstawie art. 2. ust. 2. Ustawy konstytucyjnej o  Polityce Zagranicznej Księstwa Sarmacji z dnia 29 listopada 2018 r. (Dz. P. poz. 10533.) postanawania się, co następuje;

Art. 1.

Księstwo Sarmacji, w drodze uchwały Rady Ministrów uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 3. 
  2. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie. 
  3. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe. 
  4. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji. 
  5. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Rada Ministrów wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1.

Z chwilą wycofania uznania państwowości mikronacji, umowę lub umowy międzynarodowe z nią zawarte uznaje się za niebyłe.

Art. 3.

Uchwała Rady Ministrów określona w art. 1–3 zawiera, w załączniku, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji w chwili ogłoszenia uchwały.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Kanclerz, ogłasza wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.

Moc prawną traci Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z 27.02.2018 (Dz. P. poz. 9930). 


Uchylono mocą art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji (Dz. P. poz. 10805)

(—) kaw. Erik Otton von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny