Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 10563 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 grudnia 2018 r.

Dekret Królowej Teutonii nr 1/2018

o zmianie przepisów ustawy o pomocy prawnej

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielka księżna Awii, księżna Slavii i Enderasji, księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

postanawiamy o zmianach w ustawie o pomocy prawnej

Art. 1.

Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2017 o pomocy prawnej wprowadza się następujące zmiany

1. Art. 2 ust. 5 [Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje wstępie Lord Koadiutor Królestwa Teutonii. W przypadku, gdy zaopiniuje on wniosek pozytywnie, przekazuje go Królowi Teutonii, który decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji oraz jej wielkości. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Lorda Koadiutora, wniosek pozostawia się bez dalszego biegu ] otrzymuje brzmienie:  Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej, który decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji oraz jej wielkości. 

2. Art. 4 ust. 4 [Wnioski o przydzielenie obrońcy rozpatruje Lord Koadiutor Królestwa Teutonii.] otrzymuje brzmienie: Wnioski o przydzielenie obrońcy rozpatruje Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej.

Art. 2. 

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny