Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 10564 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 grudnia 2018 r.

Dekret Królowej Teutonii nr 2/2018

o zmianie przepisów ustawy o pomocy socjalnej dla mieszkańców

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielka księżna Awii, księżna Slavii i Enderasji, księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

postanawiamy o zmianach w ustawie o pomocy socjalnej dla mieszkańców

Art. 1.

Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 8/2015  o pomocy socjalnej dla mieszkańców wprowadza się następujące zmiany:

1. Art.4  [Organem odpowiedzialnym za wypłatę zasiłków jest Rada Królewska] otrzymuje brzmienie:  Organem odpowiedzialnym za wypłatę zasiłków jest Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej.

2. Art. 5 [Organami odpowiedzialnymi za odbieranie zasiłków jest Rada Królewska oraz Lord Poborca] otrzymuje brzmienie: Organem odpowiedzialnym za odbieranie zasiłków jest Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej.

Art. 2. 

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny