Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10568 [X]

Wolnograd, dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej

ws. powołania Prezydenta Republiki Bialeńskiej [Antoni Kacper Burbon-Conti]

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej powołuje Antoniego Kacpra Burbon-Contiego (AG654) na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Zobowiązuje się Prezydenta-elekta do złożenia przysięgi prezydenckiej o poniższym brzmieniu; do przysięgi można dołączyć dowolną formułę religijną.

Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Praw.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny