Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10570 [X]

Wolnograd, dnia 14 grudnia 2018 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. powołania członków Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej

1. Powołuje się Hewreta von Thorna (AF166) na urząd Ministra Sprawiedliwości.

2. Powołuje się Andrzeja Swarzewskiego (AD718) na urząd Ministra Fabularyzacji.

3. Postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Praw.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny